Костянтинівка  ІНФОрмаційна

Меню сайту
Головна » 2011 » Червень » 17 » Черговий сеанс «гарячої лінії» з начальником Костянтинівської ОДПІ Лілії Павелко
10:20
Черговий сеанс «гарячої лінії» з начальником Костянтинівської ОДПІ Лілії Павелко

       Костянтинівській об’єднаній податковій інспекції начальником інспекції Павелко Лілією Генріхівною проведено сеанс «гарячої лінії». Тема «Гарячої лінії»: «Про результати роботи Костянтинівської ОДПІ. Автовідшкодування ПДВ. Результати декларування доходів громадян. Податки з громадян. Легалізація трудових відносин. Боротьба з корупцією в органах державної податкової служби. Зміни в оподаткуванні малого бізнесу». У ході «гарячої лінії» були задані актуальні питання, що стосуються основних положень Податкового кодексу України, питання автовідшкодування ПДВ, декларування доходів громадян, отриманих у 2010 році. На всі поставлені питання були надані вичерпні відповіді. 

Питання: Хто має право та як проходить процедура автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ?

Відповідь: З введенням в дію розділу 5 Податкового кодексу України платники податку на додану вартість  отримали право автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ.

Але таке право надається  платникам які одночасно відповідають  таким  критеріям:

- не перебувають у судових процедурах банкрутства;

- у Єдиному державному реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не має записів про:  відсутність підтвердження відомостей; відсутність за місцезнаходженням (місцем проживання);   прийняття рішень про виділ, припинення юридичної особи, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;    визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до установчих документів юридичної особи;  припинення державної реєстрації юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та стосовно таких осіб відсутні рішення або відомості, на підставі яких проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

-  здійснюють операції, до яких застосовується нульова ставка (питома вага яких протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно становить не менше 50 відсотків загального обсягу поставок (для платників податку з квартальним звітним періодом - протягом попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));

- загальна сума розбіжностей між податковим кредитом, сформованим платником податку за придбаними товарами/послугами та податковими зобов’язаннями його контрагентів, в частині постачання таких товарів/послуг, за даними податкових накладних, не перевищує 10 відсотків заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;

- середня заробітна плата не менше ніж у два з половиною рази перевищує мінімальний встановлений законодавством рівень у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів);

Крім того, платники податку на додану вартість, що бажають отримати  автоматичне відшкодування, повинні мати один з наступних критеріїв:

а) або чисельність працівників, які перебувають у трудових відносинах з такими платниками податку, перевищує 20 осіб у кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів);

б) або має основні фонди для ведення задекларованої діяльності, залишкова балансова вартість яких на звітну дату за даними податкового обліку перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців;

в) або рівень визначення податкового зобов’язання з податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до обсягів отриманих доходів) є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів), встановлених розділом IІІ цього Кодексу;

Крім того,  одна з найважливіших умов для таких платників ПДВ  відсутність  податкового боргу.

Для того, щоб отримати автоматичне відшкодування, від заявника не вимагається ніяких додаткових дій, для нього процедура отримання автоматичного відшкодування нічим не відрізняється від процедури отримання звичайного відшкодування

Переваги  автоматичного відшкодування це  скорочення строку камеральної перевірки з 30 до 20 днів;    відсутність можливої виїзної перевірки органом податкової служби;  скорочення строків надання податківцями висновку до Держказначейства з 5 до 3 днів та ) скорочення строку перерахування Держказначейством відшкодування з 5 до 3 днів.

 

Питання: Чи оподатковуються податком на додану вартість операції з постачання путівок на відпочинок та оздоровлення дітей?

Відповідь: Згідно 197.1.6 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування операції з  постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.

 

Питання: Якою  податковою соціальною пільгою, згідно Податкового кодексу України, може скористатись мати яка має двох своїх дітей та є опікуном третьої дитини і не перебуває у шлюбі?

Відповідь: Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ).

Відповідно до пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ будь – який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунок на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.

При цьому, згідно із ст. 1 розділу ХІХ ПКУ до 31 грудня 2014 року для цілей застосування пп. 169.1.1 п. 169.1 ст.169 ПКУ податкова соціальна пільга надається в розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (у 2011 році – 470,50 грн.).

 Відповідно до пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (у 2011 році – 470,50 грн.), у розрахунку на кожну таку дитину.

В той же час, згідно із пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 ПКУ платник податку, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відсотків суми пільги, яка визначена пп. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ (у 2011 році – 705,75 грн.), у розрахунку на кожну таку дитину.

Відповідно до пп. 169.3.1 та п. 169.3.2 п. 169.3 ст. 169 ПКУ у разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав застосовується одна податкова соціальна пільга з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за у мови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ.

Пунктом 169.4.1 п.169.4 ст.164 Податкового кодексу встановлено, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

Таким чином, враховуючи вищенаведене, у разі отримання Вами доходу у вигляді заробітної плати від одного роботодавця у розмірі не більше 1320 гривень за звітний податковий місяць, Ви маєте право на застосування податкової соціальної пільги з двох підстав – згідно пп.169.1.2 (у 2011р. – 470,50 грн. у розрахунку на кожну таку дитину), та згідно пп.«а»п.169.1.3 (у 2011р. – 705,75 грн. у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років) статті 169 Податкового кодексу України.

У такому випадку Ви маєте зазначити про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи.

Оскільки на теперішній час ви не перебуваєте у шлюбі і батько дітей не може скористуватися податковою соціальною пільгою, встановленою п.169.1.3 ПКУ, у разі отримання Вами доходу у вигляді заробітної плати від одного роботодавця у розмірі більше 1320 гривень за звітний податковий місяць, Ви маєте право на застосування податкової соціальної пільги тільки з однієї підстави – згідно пп.169.1.2 (у 2011р. – 470,50 грн. у розрахунку на кожну таку дитину). При цьому, граничний розмір доходу, який дає право на отримання Вами зазначеної податкової соціальної пільги не повинен перевищувати 3960грн. (добуток суми, визначеної згідно абз. першого п.169.4.1 та відповідної кількості дітей).

                                            Відділ МРР та ЗГ Костянтинівської ОДПІ

 

Переглядів: 243 | Додав: kogni | Рейтинг: 0.0/0
Пошук по сайту
Календар
«  Червень 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Лічильник

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz